TOP Đề cương luận văn thạc sĩ ngành Kế toán phải thu phải trả đạt điểm cao

Dịch vụ viết thuê luận văn tốt nghiệp
0
(0)

Một bài luân văn thạc sĩ ngành Kế toán muốn đạt điểm cao, các bạn học ngành Kế toán phải chọn được riêng cho mình một Đề tài viết luận văn thạc sĩ phù hợp với bản thân. Và nếu như bạn vẫn chưa có Đề tài nào dành riêng cho mình thì bài viết này, các bạn tuyệt đối đừng vội bỏ qua. Đây sẽ là một Đề tài viết luận văn thạc sĩ ngành Kế toán gợi ý hay nhất dành cho bạn. 

Bài viết này, Tri Thức Panda chia sẻ đến các bạn học viên Đề tài: Thực trạng kế toán các khoản phải thu phải trả tại Công ty được viết dưới dạng Đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ. Các bạn học viên ngành Kế toán tham khảo và viết bài cho phù hợp nhé!

Đề tài: Thực trạng kế toán các khoản phải thu phải trả

Chương 1: Giới thiệu khái quát về công ty

 • Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH MTV Chánh Sâm
  • Giới thiệu sơ lược về công ty
  • Quá trình hình thành và phát triển
  • Đặc điểm, quy trình sản xuất kinh doanh
 • Tổ chức bộ máy quản lý của công ty
  • Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý
  • Chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ giữa các phòng ban
 • Tổ chức bộ máy kế toán của công ty
  • Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại công ty
  • Chức năng và nhiệm vụ
 • Hình thức kế toán tại công ty
  • Chính sách kế toán
  • Hệ thống chứng từ kế toán
  • Hệ thống tài khoản sử dụng
  • Chế độ kế toán và hình thức kế toán áp dụng

Xem thêm: LIST 130+ Đề tài luận văn thạc sĩ Tài chính doanh nghiệp, ĐIỂM CAO

Chương 2: Thực trạng kế toán cá khoản phải thu, phải trả tại Công ty 

 • Kế toán khoản phải thu tại Công ty
  • Kế toán khoản phải thu Khách hàng tại Công ty

2.1.1.1 Khái niệm, nội dung

2.1.1.2 Tài khoản sử dụng (131- ghi rõ tài khoản chi tiết từng khách hàng)

2.1.1.3 Chứng từ sử dụng (diễn giải quy trình)

2.1.1.4 Sổ sách kế toán (NV 1 chèn hình ảnh chứng từ & sổ sách, 4 NV sau  ko chèn hình ảnh à bỏ vào mục phụ lục)

 • Kế toán thuế GTGT được khấu trừ

2.1.2.1 Khái niệm, nội dung

2.1.2.2 Tài khoản sử dụng (133)

2.1.2.3 Chứng từ sử dụng (diễn giải quy trình)

2.1.2.4 Sổ sách kế toán (NV 1 chèn hình ảnh chứng từ & sổ sách, 4 NV sau  ko chèn hình ảnh à bỏ vào mục phụ lục)

 • Kế toán khoản phải trả tại Công ty
  • Kế toán các khoản nợ phải trả người bán

2.2.1.1 Khái niệm, nội dung

2.2.1.2 Tài khoản sử dụng (331- ghi rõ tài khoản chi tiết từng người bán)

2.2.1.3 Chứng từ sử dụng (diễn giải quy trình)

2.2.1.4 Sổ sách kế toán (NV 1 chèn hình ảnh chứng từ & sổ sách, 4 NV sau  ko chèn hình ảnh à bỏ vào mục phụ lục)

 • Khoản phải trả người lao động

2.2.2.1 Khái niệm, nội dung

2.2.2.2 Tài khoản sử dụng (334)

2.2.2.3 Chứng từ sử dụng (diễn giải quy trình)

2.2.2.4 Sổ sách kế toán (NV 1 chèn hình ảnh chứng từ & sổ sách, 4 NV sau  ko chèn hình ảnh à bỏ vào mục phụ lục)

 • Khoản phải trả khác

2.2.3.1 Khái niệm, nội dung

2.2.3.2 Tài khoản sử dụng (338)

2.2.3.3 Chứng từ sử dụng (diễn giải quy trình)

2.2.3.4 Sổ sách kế toán (NV 1 chèn hình ảnh chứng từ & sổ sách, 4 NV sau  ko chèn hình ảnh à bỏ vào mục phụ lục)

 • Dự phòng phải thu khó đòi
  • Khái niệm, nội dung
  • Tài khoản sử dụng (2293)
  • Chứng từ sử dụng (diễn giải quy trình)
  • Sổ sách kế toán (NV 1 chèn hình ảnh chứng từ & sổ sách, 4 NV sau ko chèn hình ảnh à bỏ vào mục phụ lục)
 • Chênh lệch tỷ giá hối đoái
  • Khái niệm, nội dung
  • Tài khoản sử dụng (413)
  • Chứng từ sử dụng (diễn giải quy trình)
  • Sổ sách kế toán (NV 1 chèn hình ảnh chứng từ & sổ sách, 4 NV sau ko chèn hình ảnh à bỏ vào mục phụ lục)

Xem thêmCách viết luận văn tốt nghiệp/ thạc sĩ đạt điểm cao dành cho sinh viên

Chương 3: Nhận xét và kiến nghị

 • Nhận xét

3.1.1    Ưu điểm

3.1.2 Nhược điểm

 • Kiến nghị

3.2.1 Về cơ cấu tổ chức

3.2.2 Về tổ chức bộ máy kế toán

3.2.3 Về công tác kế toán các khoản phải thu-phải trả

Bên trên là Đề cương chi tiết viết luận văn thạc sĩ mà Tri Thức Panda chia sẻ đến các bạn học viên. Ngoài ra, do cuộc sống càng ngày bận rộn nên nhu cầu cần hỗ trợ của các bạn học viên Kế toán nói riêng và ngành khác nói chung rất cao. Vì vậy, hiện tại Tri Thức Panda có nhận Viết Thuê luận văn thạc sĩ. Đap ứng nhu cầu thuê người viết của các bạn. 

Các bạn chỉ cần gửi đề tài luận văn thạc sĩ và yêu cầu bài viết đến Zalo của Biệt Đội Gấu Trúc. Sẽ có ngay người tư vấn chi tiết các bạn về Dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ Gấu Trúc

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

admin

Keep Reading

PreviousNext

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *