Dịch vụ viết thuê luận văn tốt nghiệp

Top 90 Đề tài luận văn tốt nghiệp ngành Luật hành chính, CỰC HOT

5
(1)

Luật hành chính là gì? Khái niệm cơ bản về luật hành chính:

Luật hành chính là hệ thống các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành điều chỉnh những quan hệ xã hội mang tính chất chấp hành và điều hành phát sinh trong hoạt động của các cơ quan nhà nước hoặc tổ chức xã hội khi được nhà nước trao quyền thực hiện chức năng quản lý nhà nước.

Khái niệm “hoạt động chấp hành và điều hành” có thể được hiểu với nội dung và phạm vi gần như các khái niệm “hoạt động hành pháp”, “hoạt động hành chính – nhà nước” hoặc “hoạt động quản lý nhà nước”. Do đó, từ nhận xét chung nhất chúng ta có thể kết luận rằng luật hành chínhngành luật về quản lý nhà nước và nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong công cuộc xây dựng đất nước.

Nguồn từ:  Wikipedia – Luật hành chính

Một số Đề tài luận văn tốt nghiệp Luật hành chính gợi ý cho sinh viên ngành Luật.

Bài luận văn tốt nghiệp là một bài quan trọng ảnh hưởng lớn đến kết quả đánh giá học tập của sinh viên ngành Luật. Chính vì thế, mà các bạn sinh viên cần phải đặc biệt cẩn thận từ bước chọn đề tài cho đến bước viết và hoàn thiện bản cứng nộp lên giáo viên.

Dưới đây, Là top 91 Đề tài luận văn tốt nghiệp Luật hành chính mà Tri Thức Panda đã dành thời gian liệt kê để chia sẻ đến các bạn sinh viên ngành Luật. Các bạn có thể tham khảo và chọn riêng cho mình 1 trong 91 Đề tài luận văn tốt nghiệp ngành Luật dưới đây.

List 91 Đề tài luận văn tốt nghiệp Luật hành chính, HAY NHẤT!!!

Môn Luật Hành chính

 1. Trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước.
 2. Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Bộ, cơ quan ngang Bộ (chọn một Bộ nào đó).
 3. Phiên họp Ủy ban nhân dân. Những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 4. Quy trình xử lý kỷ luật công chức/viên chức: thực trạng và hướng hoàn thiện.
 5. Cơ cấu tổ chức Bộ, cơ quan ngang Bộ: trực trạng và giải pháp.
 6. Hoàn thiện pháp luật về chức năng, nhiệm vụ đơn vị sự nghiệp công lập.
 7. Xử lý kỷ luật viên chức.
 8. Trách nhiệm bồi thường hoàn trả của viên chức.
 9. Xử lý kỷ luật cán bộ cấp xã, huyện, hoặc tỉnh.
 10. Trách nhiệm vật chất của công chức.
 11. Đề tài luận văn tốt nghiệp ngành Luật: Thi tuyển viên chức.
 12. Tuyển dụng công chức.
 13. Xét tuyển công chức, viên chức.
 14. Những quy định mới của Luật Xử lý vi phạm hành chính với việc bảo đảm quyền con người.
 15. Đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.
 16. Các biện pháp bảo đảm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
 17. Áp dụng các hình thức xử phạt vi phạm hành chính với việc bảo đảm quyền con người.
 18. Các nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính với việc đảm bảo quyền con người.
 19. Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước của chính quyền đô thị và nông thôn.
 20. Chế độ làm việc sau tuyển dụng của viên chức.
 21. Thủ tục áp dụng các biện pháp xử lý hành chính.
 22. Biện pháp tạm giữ người theo thủ tục hành chính.
 23. Biện pháp quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
 24. Hình thức xử phạt phạt tiền.
 25. Các biện pháp khắc phục hậu quả.
 26. Khiếu nại, tố cáo và khởi kiện trong xử lý vi phạm hành chính.
 27. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.
 28. Pháp luật về cán bộ cấp xã, công chức cấp xã.
 29. Trách nhiệm kỷ luật của công chức, viên chức.
 30. Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi xâm phạm quyền bí mật đời tư trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội.
 31. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường.
 32. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
 33. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội.
 34. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm.
 35. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
 36. Xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu – Thực tiễn và kiến nghị.
 37. Đề tài luận văn tốt nghiệp Luật hành chính: Quyền cư trú của công dân.
 38. Quản lý nhà nước về Báo điện tử ở Việt Nam hiện nay.
 39. Quản lý nhà nước về xử phạt vi phạm hành chính.
 40. Thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính.
 41. Quản lý nhà nước đối với hoạt động công chứng tại địa phương (cụ thể).
 42. Các biện pháp khắc phục hậu quả trong xử lý vi phạm hành chính.
 43. Biện pháp xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên.
 44. Áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh – Thực tiễn và kiến nghị.
 45. Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính – Thực tiễn và kiến nghị.
 46. Hoạt động thanh tra xây dựng tại quận/huyện X. thành phố Hồ Chí Minh.
 47. Vấn đề luân chuyển cán bộ, công chức – Thực trạng và kiến nghị.
 48. Quản lý hành chính Nhà nước đối với trường học dân lập.
 49. Thi tuyển và thi nâng ngạch công chức – Thực trạng và kiến nghị.
 50. Các biện pháp xử lý hành chính khác – Lý luận và thực tiễn.

Các bạn chưa có kinh nghiệm chọn đề tài viết luận văn? Cũng như không có kinh nghiệm làm luận văn tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ? Các bạn cần đến người hỗ trợ? Hãy liên hệ ngay đến Dịch vụ viết luận văn tốt nghiệp của Tri thức Panda. 

Khi gặp khó khăn trong quá trình viết luận văn tốt nghiệp, các bạn đừng quên gọi ngay cho Tri Thức Panda qua Zalo nhé!

 1. Các biện pháp ngăn chặn và đảm bảo xử lý vi phạm hành chính – Lý luận và thực tiễn.
 2. Thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng – Thực trạng và kiến nghị.
 3. Thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh – Thực trạng và kiến nghị.
 4. Thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ khẩu – Thực trạng và kiến nghị.
 5. Thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch – Thực trạng và kiến nghị.
 6. Quy trình ban hành văn bản của UBND tỉnh và UBND huyện trong quản lý hành chính.
 7. Vấn đề phân công nhiệm vụ, quyền hạn trong UBND các cấp.
 8. Vấn đề ban hành văn bản giữa UBND tỉnh và chủ tịch UBND tỉnh.
 9. Đề tài luận văn tốt nghiệp Luật hành chính: Dân chủ cơ sở – Lý luận và thực tiễn.
 10. Khiếu nại, tố cáo của công dân – Lý luận và thực tiễn.
 11. Hoạt động chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hành chính – Thực trạng và kiến nghị.
 12. Trách nhiệm kỷ luật của công chức – những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 13. Tuyển dụng công chức – những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 14. Chế độ công chức, công vụ trong pháp luật của các nước trên thế giới.
 15. Các biện pháp tăng cường trách nhiệm của công chức trong điều kiện nền kinh tế xã hội hiện nay.
 16. Dịch vụ hành chính công trong điều kiện nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ở Việt Nam.
 17. Hoàn thiện cơ chế giám sát tính hợp pháp và hợp lý của quyết định hành chính.
 18. Cơ chế “một cửa” trong việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, qua thực tiễn tại TP. Hồ Chí Minh.
 19. Quản lý Nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ rừng – Thực trạng và kiến nghị.
 20. Phân cấp quản lý giữa chính quyền tỉnh, thánh phố với chính quyền quận, huyện, qua thực tiễn tại TP. Hồ Chí Minh.

Xem thêm các đề tài luận văn tốt nghiêp ngành Luật khác:

 1. Vai trò của UBND trong việc thực hiện các biện pháp xử lý hành chính khác.
 2. Thanh tra chuyên ngành – những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 3. Hoạt động thanh tra đối với doanh nghiệp – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện.
 4. Thanh tra theo cấp hành chính – Lý luận và thực tiễn.
 5. Thực trạng tổ chức và hoạt động của thanh tra Bộ.
 6. Thực trạng tổ chức và hoạt động của Thanh tra Chính phủ.
 7. Vai trò của luật hành chính Việt Nam trong đấu tranh chống tham nhũng.
 8. Vấn đề chống lãng phí của cán bộ, công chức.
 9. Thẩm quyền của tòa án trong việc giải quyết các vụ án hành chính.
 10. Hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm kỷ luật của cán bộ, công chức.
 11. Hội đồng xử lý kỷ luật công chức, viên chức.
 12. Đề tài luận văn tốt nghiệp Luật hành chính: Hợp đồng làm việc của viên chức.
 13. Vấn đề đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc của viên chức.
 14. Xét tuyển công chức: thực trạng và giải pháp.
 15. Nhiệm vụ, quyền hạn UBND các cấp.
 16. Cải cách thủ tục hành chính ở Việt Nam.
 17. Thẩm quyền áp dụng hình thức phạt tiền đối với vi phạm hành chính.
 18. Hình thức xử phạt bổ sung: thực trạng và giải pháp.
 19. Vấn đề áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả trong xử phạt vi phạm hành chính.
 20. Vấn đề hoãn, miễn, giảm, nộp phạt nhiều lần đối với hình thức phạt tiền.
 21. Cơ chế kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, công chức.
 22. Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra của thanh tra viên.
 23. Thanh tra nhân dân và việc phát huy dân chủ ở cơ sở.
 24. Tăng cường tính tự chủ của các đơn vị hành chính sự nghiệp.
 25. Vấn đề xử ly kỷ luật đối với công chức, viên chức tự ý bỏ việc.

Một số lưu ý chọn đề tài luận văn tốt nghiệp dành cho các bạn sinh viên

Các bạn cần phải nhận thức được rằng Đề tài luận văn tốt nghiệp rất quan trọng cho bài viết của các bạn. Và dưới đây, là một vài lưu ý mà Tri Thức Panda chia sẻ với các bạn:

 • Hãy chọn một đề tài mà bạn hứng thú và tự tiên cũng như có thể phân tích sâu vào. 
 • Trước khi đi tham khảo các đề tài luận văn tốt nghiệp khác, các bạn hãy ưu tiên những Đề tài luận văn tốt nghiệp ngành Luật mà GVHD đã gợi ý qua nhé. Nếu không chọn được đề tài nào của GVHD hãy xem ngay các bài viết chia sẻ Đề tài viết luận văn tốt nghiệp tại Tri Thức Panda nhé!
 • Bạn chọn đề tài và cố gắng đăng ký với GVHD sớm để tranh bị trùng đề tài với các bạn khác. 
 • Không nên chọn các đề tài luận văn tốt nghiệp quá hẹp, vì như thế sẽ không ít nội dung để phân tích
 • Cũng không được chọn đề tài quá rộng, sẽ dễ dàng bị lạc đề hoặc viết không tập trung ý chính.
 • Đặc biệt, các bạn sinh viên hãy hạn chế chọn đề tài quá mới mẻ. Vì những đề tài mới thường ít tài liệu tham khảo, hạn chế nguồn thông tin.
 • Và cuối cùng, các bạn hãy chọn đề tài nào phù hợp với đơn vị thực tập – bộ phận thực tập nhé. Vì như thế, trong quá trình thực tập các bạn có thể đề xuất ra kinh nghiệm mà bản thân có trong quá trình nghiên cứu đề tài nhé.

Ngoài ra, Admin cũng có chia sẻ Cách viết luận văn tốt nghiệp đạt điểm cao, các bạn tham khảo thêm để có kinh nghiệm viết bài nhé!

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

GỌI

Contact Me on Zalo