Danh sách 36 Đề tài báo cáo thực tập luật kinh doanh bảo hiểm

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Danh sách 36 Đề tài báo cáo thực tập luật kinh doanh bảo hiểm hay, dễ đạt điểm cao. Để chọn được một đề tài thực tập tốt nghiệp ngành luật phù hợp nghe thì có đơn giản, nhưng kỳ thực lại không hề dễ dàng chút nào. Việc lựa chọn đề tài là vô cùng quan trọng với bài thực tập tốt nghiệp của mình. Một đề tài hay sẽ quyết định hành trình làm thực tập tốt nghiệp của bạn sẽ dễ dàng hay đầy thử thách, và gian nan? Có lẽ bạn cần một trong những lời khuyên chân thành nhất, chắc chắn sẽ giúp ích được các bạn rất nhiều vào lúc này. Tuy nhiên, với gợi ý sau đây mà dịch vụ viết thuê luận văn đại học sẽ giúp tìm được một đề tài cho riêng mình. Và nếu như bạn đã thử nhiều cách mà vẫn chưa thật sự tìm được một đề tài ưng ý, thì các bạn hãy tham khảo Danh sách 36 Đề tài báo cáo thực tập luật kinh doanh bảo hiểm hay đã được tổng hợp dưới đây sẽ là một gợi ý tốt với bạn.

Danh sách 36 Đề tài báo cáo thực tập luật kinh doanh bảo hiểm

Đề tài báo cáo thực tập luật kinh doanh bảo hiểm
 1. Thực trạng áp dụng pháp luật về cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ trên địa bàn thực tập/ nơi làm việc.
 2. Thực trạng áp dụng pháp luật về cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ trên địa bàn thực tập/ nơi làm việc.
 3. Thực trạng áp dụng pháp luật về bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.
 4. Tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.
 5. Thực trạng ký kết, thực hiện hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ tại Công ty bảo hiểm anh (chị) thực tập/ làm việc.
 6. Hoạt động của đại lý bảo hiểm – Thực trạng và một số kiến nghị pháp lý.
 7. Thực trạng về ký kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự.
 8. Thực trạng về ký kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm tài sản tại doanh nghiệp bảo hiểm nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.
 9. Thực trạng về ký kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tại doanh nghiệp bảo hiểm nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.
 10. Thực trạng hoạt động của các công ty môi giới bảo hiểm.
 11. Đề tài báo cáo thực tập luật kinh doanh bảo hiểm: Địa vị pháp lý của tổ chức bảo hiểm tương hỗ.
 12. Thực trạng áp dụng pháp luật về bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển.
 13. Thực trạng giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo hiểm tại tòa án.
 14. Quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.
 15. Thực trạng trục lợi bảo hiểm nhân thọ hoặc phi nhân thọ.
 16. Pháp luật về hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm và thực tiễn áp dụng.
 17. Pháp luật về phá sản đối với doanh nghiệp bảo hiểm.
 18. Pháp luật về chế độ tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm và thực tiễn áp dụng.
 19. Pháp luật về nghĩa vụ cung cấp thông tin trong hợp đồng bảo hiểm và thực tiễn áp dụng.
 20. Quy định pháp luật về trách nhiệm trả tiền bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm và thực tiễn áp dụng.
 21. Đề tài báo cáo thực tập luật kinh doanh bảo hiểm: Chế độ pháp lý về đầu tư tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ.
 22. Chế độ pháp lý về đầu tư tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ.
 23. Pháp luật về chủ thể tham gia quan hệ bảo hiểm nhân thọ.
 24. Giá trị pháp lý bản Quy tắc, Điều khoản bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm.
 25. Thủ tục kiện đòi bảo hiểm trong bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới.
 26. Pháp luật về chuyển yêu cầu bồi hoàn trong bảo hiểm tài sản.
 27. Quy định pháp luật về bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp.
 28. Thời điểm phát sinh trách nhiệm bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm.
 29. Quy định về miễn thường trong bảo hiểm tài sản.
 30. Nghĩa vụ đóng phí của bên mua bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm.
 31. Đề tài báo cáo thực tập luật kinh doanh bảo hiểm: Quy định pháp luật về bảo hiểm cháy, nổ.
 32. Quy định pháp luật về miễn trừ trách nhiệm bảo hiểm – Thực trạng áp dụng.
 33. Quy định pháp luật về các trường hợp hợp đồng bảo hiểm bị vô hiệu – Thực trạng áp dụng.
 34. Nghĩa vụ thông báo của các bên trong hợp đồng bảo hiểm.
 35. Quy định pháp luật về việc sử dụng dịch vụ qua biên giới.
 36. Quy định của pháp luật về bảo hiểm sức khỏe.

Ngoài những đề tài báo cáo thực tập tốt nghiệp trên đây ra, thì còn rất nhiều đề tài báo cáo thực tập khác, nếu như các bạn có nhu cầu tìm hiểu, cũng như muốn được tư vấn đề tài và làm bài báo cáo thực tập mà chưa biết giá cả như thế nào? Và không biết quy trình ra sao thì các bạn có thể tham khảo bài viết tại đây:

===>>> Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM: HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ PHÒNG, CHỐNG TRỤC LỢI BẢO HIỂM TRONG KINH DOANH BẢO HIỂM TÀI SẢN

LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của Đề tài báo cáo thực tập luật kinh doanh bảo hiểm

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế những năm gần đây, các hoạt động kinh doanh, thương mại diễn ra ngày càng nhiều và kèm theo đó hoạt động bảo hiểm cũng diễn ra hết sức sôi động, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Tính đến 31/12/2017, thị trường bảo hiểm có 64 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, nhân thọ, tái bảo hiểm và môi giới bảo hiểm. Tổng tài sản toàn thị trường đạt 316.300 tỷ đồng, tăng 27,4% so với năm 2016, tổng số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế đạt 247.815 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2016, tổng doanh thu toàn thị trường đạt 132.369 tỷ đồng, trong đó doanh thu phí bảo hiểm đạt 107.821 tỷ đồng (tăng 23,4% so với năm 2016), doanh thu đầu tư đạt 24.548 tỷ đồng, số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm là 31.904 (Bộ Tài Chính, 2018, tr. 5). Còn theo số liệu đăng tải trên trang web chính thức của Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ đạt 41.344 tỷ đồng, tăng trưởng 13%. Các doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư vào nền kinh tế 231.973 tỷ đồng, trong đó khối nhân thọ đạt 193.508 tỷ đồng, tăng 41%; khối phi nhân thọ đạt 38.465 tỷ đồng, tăng 27%. Các Doanh nghiệp bảo hiểm đã tạo công ăn việc làm cho 702.282 lao động, trong đó có 29.584 cán bộ nhân viên và 672.698 đại lý (Ngô Trung Dũng, 2018).

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển nhanh chóng của thị trường bảo hiểm Việt Nam, đã xuất hiện tình trạng trục lợi bảo hiểm. Những năm gần đây, trục lợi bảo hiểm nói chung và trục lợi bảo hiểm vật chất nói riêng ở Việt Nam đã gia tăng nhanh chóng về số lượng và phát triển phức tạp về quy mô cũng như thủ đoạn trục lợi, gây thiệt hại về vật chất, uy tín cho nhiều doanh nghiệp bảo hiểm, xâm phạm đến quyền và lợi ích chính đáng của người tham gia bảo hiểm, đồng thời ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của thị trường bảo hiểm Việt Nam. Đề tài báo cáo thực tập luật kinh doanh bảo hiểm

Pháp luật Việt Nam điều chỉnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm nói chung và phòng chống trục lợi bảo hiểm nói riêng đã nhiều lần được sửa đổi, bổ sung phần nào đã cho thấy sự phức tạp của vấn đề và các khó khăn khi áp dụng các quy định của luật nhằm phòng chống trục lợi bảo hiểm.

Ngoài ra, trong công tác ngăn ngừa trục lợi bảo hiểm, hoạt động quản lý, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đóng vai trò quan trọng, nhằm đảm bảo cho các chủ thể liên quan thực hiện hành vi một cách có trách nhiệm, tuân thủ quy định của pháp luật. Với mục đích nhằm ngăn ngừa trục lợi bảo hiểm, cơ quan quản lý nhà nước thực hiện các nội dung giám sát của mình thông qua việc ban hành các quy định như: Cấp phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm; quản lý, giám sát sản phẩm bảo hiểm; quản lý, giám sát kênh trung gian bảo hiểm. Các nội dung này được cơ quan nhà nước thực hiện bằng phương thức giám sát từ xa và kiểm tra tại chỗ cũng như thực hiện thẩm quyền của mình trong việc áp dụng các chế tài đối với chủ thể vi phạm. Thời gian qua các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam cũng như Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính đã nghiên cứu áp dụng nhiều biện pháp phòng ngừa hạn chế trục lợi trong bảo hiểm và đã thu được những thành công nhất định. Tuy nhiên thực tế các biện pháp này chưa thật sự giải quyết hiệu quả tình trạng trục lợi trong bảo hiểm nói chung và trục lợi trong bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển nói riêng.

Trên góc độ nghiên cứu, một số tác giả cũng đã phân tích thực trạng trục lợi bảo hiểm và đặc biệt là trục lợi bảo hiểm xe cơ giới nhằm đưa ra một số giải pháp phòng ngừa hiện tượng này. Tuy nhiên, như phần tổng quan tình hình nghiên cứu sẽ được trình bày dưới đây cho thấy, các nghiên cứu này mới chỉ tập trung nghiên cứu một vài khía cạnh của hiện tượng trục lợi bảo hiểm và thường nhấn mạnh đến trục lợi bảo hiểm xe cơ giới. Ngoài ra, pháp luật Việt Nam cũng đã có những thay đổi trong thời gian gần đây và các nghiên cứu này chưa đề cập đến các quy định mới này. Đề tài báo cáo thực tập luật kinh doanh bảo hiểm

Vì vậy, việc nghiên cứu một cách tổng thể các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống trục lợi bảo hiểm trong kinh doanh bảo hiểm tài sản nhằm đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam là hết sức cần thiết và có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn.

Vì những lẽ trên, học viên đã lựa chọn chủ đề “Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về phòng, chống trục lợi bảo hiểm trong kinh doanh bảo hiểm tài sản” làm đề tài luận văn Thạc sỹ của mình. Đề tài này phù hợp với chuyên ngành đào tạo Thạc sỹ Luật học, chuyên ngành Luật Kinh tế tại Trường Đại học Ngoại thương.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

===>>  Đề tài thực tập luật thị trương chứng khoán

===>>> Đề Tài Thực Tập Luật Thi Hành Án Dân Sự

2. Tình hình nghiên cứu

Hoạt động kinh doanh bảo hiểm nói chung và trục lợi bảo hiểm nói riêng không phải là chủ đề mới. Đã có khá nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước về trục lợi bảo hiểm được thể hiện trong các giáo trình về bảo hiểm, trong các đề tài nghiên cứu khoa học, các luận án tiến sỹ, luận văn thạc sỹ cũng như các bài viết đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành. Cụ thể, có thể kể đến các công trình tiêu biểu sau:

Các tác giả Đào Thanh Bình và Hoàng Đình Minh trong bài viết về “Giải pháp ngăn ngừa trục lợi bảo hiểm vật chất” đăng trên Tạp chí Tài chính số 8 năm 2014 đã phân tích thực trạng trục lợi bảo hiểm xe cơ giới, nhiện diện một số hình thức gian lận bảo hiểm xe cơ giới và đưa ra một số giải pháp nhằm hạn chế trục lợi bảo hiểm xe cơ giới. Đề tài báo cáo thực tập luật kinh doanh bảo hiểm

PGS. TS Trần Sỹ Lâm, trong đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ về “Hạn chế trục lợi trong bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển tại một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam”, nghiệm thu năm 2014, đã phân tích tổng quan về trục lợi và hạn chế trục lợi trong bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, phân tích hiện tượng trục lợi và phương pháp hạn chế trục lợi trong bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển tại một số nước trên thế giới và đưa ra các bài học kinh nghiệm cho Việt Nam về: phòng ngừa trục lợi trong bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển; xử lý trục lợi trong bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển. Đề tài này cũng đã đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm hạn chế trục lợi trong bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển cho Việt Nam. Tuy nhiên, Đề tài này chỉ tập trung nghiên cứu trục lợi trong bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, vốn là một lĩnh vực hết sức chuyên biệt, chứ chưa nghiên cứu trục lợi trong bảo hiểm tài sản nói chung.

Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm, trong một đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do Bộ Tài chính tài trợ về“Trục lợi bảo hiểm ở Việt Nam-Nguy cơ và Giải pháp” nghiệm thu năm 2012, đã phân tích thực trạng về trục lợi bảo hiểm Việt Nam, đánh giá các tác hại mà hiện tượng này gây ra và đề xuất một số giải pháp nhằm phòng ngừa hiện tượng này. Đề tài báo cáo thực tập luật kinh doanh bảo hiểm

Tại Trường Đại học Ngoại thương có đề tài luận văn thạc sỹ bảo vệ năm 2013 của Nguyễn Lệ Thủy về “Phòng chống trục lợi trong kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ tại một số doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam ”, cũng như đề tài luận văn thạc sỹ năm 2012 của Nguyễn Thị Phượng về“Kinh nghiệm phòng ngừa và đấu tranh chống trục lợi bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển ở một số nước khu vực Bắc Mỹ và Tây Âu”.

Tác giả Doãn Hồng Nhung trong bài viết “Một số ý kiến hoàn thiện pháp luật về phòng ngừa, ngăn chặn trục lợi bảo hiểm trong kinh doanh bảo hiểm ở Việt Nam”, đăng trên Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Luật học, tập 30, số 3 năm 2014, tr 33-40, đã phân tích thực trạng pháp luật Việt Nam và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện, trong đó nhấn mạnh đến việc tăng các mức phạt tiền.

Nguyễn Thị Hoài Thu (2012) trong bài viết về “Hoàn thiện các quy định của pháp luật để ngăn ngừa trục lợi bảo hiểm ở Việt Nam”, đăng trên tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 03 (212) tháng 2 năm 2012, đã phân tích tình hình trục lợi bảo hiểm trong kinh doanh bảo hiểm, thực tiễn xử lý các hành vi trục lợi bảo hiểm và đưa ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về kinh doanh bảo hiểm để ngăn ngừa trục lợi bảo hiểm. Đề tài báo cáo thực tập luật kinh doanh bảo hiểm

Tuy nhiên, các nghiên cứu nêu trên chủ yếu phân tích các khía cạnh kinh tế – quản lý của vấn đề trục lợi bảo hiểm, coi đó là một phần của quản trị rủi ro mà doanh nghiệp cần phải quan tâm thực hiện. Nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thị Hoài Thu đã đề cập trực tiếp đến vấn đề trục lợi bảo hiểm nói chung, nhưng chưa đi sâu phân tích các đặc trưng của trục lợi bảo hiểm tài sản và cũng chưa tính đến các sửa đổi của Bộ luật hình sự năm 2015.

Như vậy, cho đến nay, chưa có đề tài nào mới nghiên cứu, đánh giá một cách tổng thể về pháp luật Việt Nam về phòng, chống trục lợi bảo hiểm trong kinh doanh bảo hiểm tài sản.

3. Mục đích nghiên cứu Đề tài báo cáo thực tập luật kinh doanh bảo hiểm

Mục đích của luận văn là phân tích các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống trục lợi bảo hiểm trong kinh doanh bảo hiểm tài sản để đề xuất các giải pháp nhằm áp dụng hiệu quả pháp luật cũng như hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.

4. Nhiệm vụ nghiên cứu

Để đạt được mục đích trên, luận văn sẽ thực hiện các nhiệm vụ sau:

 • Thứ nhất, phân tích hoạt động kinh doanh bảo hiểm để làm rõ bản chất loại hình kinh doanh này
 • Thứ hai, nhận diện các phương thức, hành vi trục lợi bảo hiểm, đặc biệt là trục lợi bảo hiểm tài sản.
 • Thứ ba, phân tích các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống trục lợi bảo hiểm nói chung và phòng, chống trục lợi bảo hiểm tài sản nói riêng.
 • Thứ tư, đề xuất các giải pháp nhằm áp dụng hiệu quả các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống trục lợi bảo hiểm tài sản.
 • Thứ năm, kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam về phòng, chống trục lợi bảo hiểm tài sản.

5. Đối tượng nghiên cứu Đề tài báo cáo thực tập luật kinh doanh bảo hiểm

Đối tượng nghiên cứu là các hành vi trục lợi bảo hiểm tài sản ở Việt Nam và các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống trục lợi và hạn chế trục lợi bảo hiểm tài sản. Ngoài ra, do bảo hiểm tài sản rất đa dạng, nên trong một số mục, luận văn sẽ tập trung nghiên cứu loại hình bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển.

6. Phạm vi nghiên cứu

Các hoạt động kinh doanh bảo hiểm rất đa dạng và các hành vi trục lợi cũng rất đa dạng. Vì vậy, luận văn này sẽ không đề cập đến tất cả các hành vi trục lợi bảo hiểm nói chung mà sẽ có giới hạn cả về nội dung nghiên cứu, về không gian nghiên cứu và thời gian nghiên cứu.

Về nội dung nghiên cứu: Đề tài chỉ giới hạn nghiên cứu các dạng trục lợi điển hình trong bảo hiểm tài sản, cũng như các biện pháp hạn chế trục lợi chủ yếu của các cơ quan quản lý nhà nước chức năng và các doanh nghiệp bảo hiểm áp dụng đối với các đối tượng trục lợi. Các hành vi trục lợi bảo hiểm phi nhân thọ sẽ không được đề tài này nghiên cứu. Đề tài báo cáo thực tập luật kinh doanh bảo hiểm

Về không gian nghiên cứu: Đề tài chỉ giới hạn nghiên cứu các hành vi trục lợi bảo hiểm tài sản ở Việt Nam và quy định của pháp luật Việt Nam về vấn đề này. Các hành vi trục lợi, các tranh chấp về trục lợi bảo hiểm ở nước ngoài, các quy định của pháp luật nước ngoài về phòng, chống trục lợi bảo hiểm nếu được trích dẫn trong Luận văn thì chỉ để làm ví dụ hoặc đối tượng so sánh chứ không phải là đối tượng nghiên cứu chính của Luận văn.

Về thời gian nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu các hiện tượng trục lợi, các thủ đoạn trục lợi, các biện pháp trục lợi bảo hiểm tài sản và các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống trục lợi bảo hiểm từ năm 2000, tức là thời điểm Việt Nam có đạo luật chuyên ngành đầu tiên về kinh doanh bảo hiểm. Tuy nhiên, Luận văn sẽ tập trung nghiên cứu sâu hơn giai đoạn từ năm 2010 trở lại đây, tức là thời điểm Việt Nam có một luật mới sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000.

7. Phương pháp nghiên cứu Đề tài báo cáo thực tập luật kinh doanh bảo hiểm

Để đạt được mục đích nghiên cứu nêu trên, Luận văn sẽ sử dụng các phương pháp nghiên cứu luật học truyền thống, như: phân tích, tổng hợp tình huống, phân tích án lệ và so sánh luật học.

Để việc trích dẫn được ngắn gọn hơn, thứ tự các điều luật được trích dẫn sẽ là thứ tự trong văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH ngày 23 tháng 07 năm 2013 về Luật kinh doanh bảo hiểm. Trong Luận văn này, Luật Kinh doanh bảo hiểm được hiểu là Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2010. Khi đề cập đến quy định cũ thì Luận văn sẽ nêu rõ đó là Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000.

Phương pháp phân tích, tổng hợp được sử dụng xuyên suốt luận văn nhằm làm sáng tỏ các vấn đề về lý luận cũng như thực tiễn về hoạt động kinh doanh bảo hiểm, về các hành vi trục lợi bảo hiểm và các quy định của pháp luật về phòng, chống trục lợi bảo hiểm.

Phương pháp phân tích án lệ sẽ được sử dụng chủ yếu trong Chương 2 nhằm làm sáng tỏ hơn sự phức tạp của vấn đề trục lợi bảo hiểm, cũng như rút ra các bài học tạo tiền đề cho việc đề xuất các giải pháp nhằm áp dụng hiệu quả các quy định của pháp luật về phòng, chống trục lợi bảo hiểm tài sản và hoàn thiện pháp luật Việt Nam về vấn đề này. Đề tài báo cáo thực tập luật kinh doanh bảo hiểm

Phương pháp so sánh luật học sẽ được sử dụng chủ yếu tại Chương 1 và Chương 2 nhằm làm rõ các ưu điểm và nhược điểm của pháp luật Việt Nam trong tương quan với pháp luật nước ngoài, nhằm tạo tiền đề cho các đề xuất hoàn thiện pháp luật Việt Nam.

8. Kết cấu của Đề tài báo cáo thực tập luật kinh doanh bảo hiểm

Ngoài Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, Danh mục các chữ viết tắt, Luận văn được kết cấu thành 3 chương như sau:

 • Chương 1: Tổng quan về kinh doanh bảo hiểm tài sản và trục lợi bảo hiểm trong kinh doanh bảo hiểm tài sản
 • Chương 2: Thực trạng về trục lợi bảo hiểm tài sản tại Việt Nam và pháp luật về phòng, chống trục lợi bảo hiểm tài sản
 • Chương 3: Giải pháp và kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam phòng, chống trục lợi bảo hiểm tài sản.

Danh sách 36 đề tài báo cáo thực tập luật kinh doanh bảo hiểm hay, để giúp đỡ các bạn sinh viên không còn gặp khó khăn trong việc tìm hiểu đề tài nữa, thì hôm nay dịch vụ viết thuê luận văn đại học chia sẻ đến các bạn sinh viên ngành luật, danh sách 36 đề tài ngành luật kinh doanh bảo hiểm tiêu biểu nhất hiện nay. Ngoài ra, dịch vụ viết thuê luận văn đại học còn có rất nhiều đề tài ngành luật khác nhau, các bạn có nhu cầu làm bài luận văn tốt nghiệp của mình thì liên hệ trực tiếp đến trithucpanda nhé.

Contact Me on Zalo