Top 34 đề tài thực tập tốt nghiệp ngành luật Môi trường

0
(0)

Tổng hợp danh sách 34 đề tài thực tập tốt nghiệp ngành luật Môi trường hay nhất. Ngày nay sự gia tăng của các vấn đề môi trường, đang trở thành một thách thức không hề nhỏ đối với khí hậu hiện nay tại Việt Nam, cũng như trên thế giới. Tuy nhiên, môi trường, khí hậu cũng là việc mà rất nhiều người cần có trách nhiệm, không chỉ riêng là nhà nước. Trong đó, để chọn được một bài thực tập tốt nghiệp về luật môi trường cũng khó khăn như việc bảo vệ môi trường hiện nay. Và hiểu được những bạn sinh viên đại học, hoặc thạc sĩ có khi là tiến sĩ cũng có chung một hoàn cảnh giống nhau, đó chính là việc chọn lựa đề tài sao cho hay, và phù hợp với thực tế hiện nay. Hiểu được những khó khăn mà nhiều bạn sinh viên gặp phải, hôm nay dịch vụ viết thuê luận văn đại học sẽ chia sẻ đến với các bạn sinh viên ngành luật môi trường, danh sách Tổng hợp danh sách 34 đề tài thực tập tốt nghiệp ngành luật Môi trường hay nhất để làm bài thực tập tốt nghiệp của mình. Hãy tham khảo và lựa chọn một đề tài phù hợp với cấp độ của bạn nhất nhé.

Tổng hợp danh sách 34 đề tài thực tập tốt nghiệp ngành luật Môi trường hay nhất

Luật Môi trường

 1. Thực trạng thực hiện quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.
 2. Hoạt động đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại địa phương.
 3. Hoạt động quản lý chất thải lỏng thông thường tại địa phương.
 4. Hoạt động quản lý chất thải rắn thông thường tại địa phương.
 5. Vấn đề giao đất, giao rừng theo quy định của Luật bảo vệ về pháp triển rừng ở địa phương.
 6. Vấn đề bảo vệ các di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh.
 7. Thực trạng hoạt động đánh giá tác động môi trường ở địa phương.
 8. Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh tại địa phương hoặc tại doanh nghiệp nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.
 9. Vấn đề bảo vệ môi trường trong các hoạt động xuất nhập khẩu phế liệu tại nơi thực tập/ làm việc.
 10. Vấn đề bảo vệ môi trường trong hoạt động xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị và phương tiện vận tải tại nơi thực tập/ làm việc.
 11. Hoạt động thanh tra, kiểm tra nhà nước về môi trường tại nơi thực tập/ làm việc.
 12. Vấn đề cấp giấy phép khai thác thủy sản tại địa phương.
 13. Hoạt động quản lý đối với tàu cá tại địa phương.
 14. Vấn đề kiểm soát ô nhiễm đối với những phương tiện giao thông cơ giới tại địa phương.
 15. Một số vấn đề về vệ sinh thực phẩm tại địa phương.
 16. Một số vấn đề về vệ sinh nơi công cộng ở tại địa phương.
 17. Sinh viên có thể lựa chọn bất kỳ đề tài nào về pháp luật bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đánh giá tác động môi trường, phòng chống ô nhiễm, sự suy thoái, sự cố môi trường, về bảo vệ các tài nguyên thiên nhiên.
 18. Việc thực hiện pháp luật về phòng chống, khắc phục ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường, sự cố môi trường tại các doanh nghiệp/ nơi làm việc.
 19. Vấn đề thu gom và xử lý rác sinh hoạt tại địa phương.
 20. Việc thực hiện pháp luật về đánh giá tác động môi trường tại cơ sở tại địa phương.
 21. Vấn đề xử lý rác tại các bệnh viện ở tại địa phương.
 22. Vấn đề kiểm soát và xử lý chất thải tại địa phương.
 23. Vấn đề bảo vệ động vật rừng, thực vật rừng quý hiếm tại địa phương.
 24. Quản lý việc gây nuôi động vật rừng quý hiếm tại địa phương.
 25. Hoạt động thanh tra, kiểm tra Nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm tại địa phương.
 26. Vấn đề khuyến khích đánh bắt thủy sản xa bờ tại địa phương.
 27. Vấn đề xử lý các cơ sở gây ô nhiễm tại địa phương.
 28. Những vấn đề pháp lý của việc phòng chống lụt, bão tại địa phương.
 29. Vấn đề xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật môi trường tại địa phương.
 30. Vấn đề bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tại địa phương.
 31. Vấn đề thực hiện tiêu chuẩn môi trường tại địa phương.
 32. Những vấn đề pháp lý của việc quản lý và sử dụng hóa chất trừ sâu ở địa phương.
 33. Những vấn đề pháp lý của việc nuôi trồng thủy sản tại địa phương.
 34. Vấn đề tổ chức và hoạt động của các hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về môi trường ở địa phương.

Lời kết

Dịch vụ viết thuê thực tập tốt nghiệp ngành luật, sẽ tổng hợp danh sách 34 đề tài thực tập tốt nghiệp ngành luật Môi trường hay nhất. Nhằm giúp đỡ các bạn sinh viên ngành luật đang gặp khó khăn trong việc lựa chọn đề tài, hôm nay trithucpanda.com sẽ giới thiệu cho các bạn sinh viên danh sách đề tài hay nhất, dễ đạt điểm cao mà dịch vụ viết thuê luận văn đại học đã giúp cho rất nhiều bạn sinh viên ngành luật khóa trước chọn lựa đề tài. Ngoài ra, còn rất nhiều đề  tài hay nữa mà dịch vụ viết thuê luận văn đại học, sẽ cập nhập vào những bài viết tiếp theo các bạn cùng theo dõi trithucpanda.com nhé.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

admin

Keep Reading

PreviousNext

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *