Luận văn: Kế toán doanh thu, thu nhập chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty

Dịch vụ viết thuê luận văn tốt nghiệp
0
(0)

Các bạn học viên ngành Kế toán vẫn chưa chọn được Đề tài viết luận văn thạc sĩ ngành Kế toán thì đừng bỏ lỡ bài viết này của Tri Thức Panda. Ngành Kế Toán có nhiều chủ đề để các bạn chọn như: Kế toán vốn bằng tiền, Kế toán tiền lương, Kế toán hàng tồn kho, Kế toán nguyên vật liệu,.. Tuy nhiên, các bạn học viên chú ý chọn đề tài sao cho phù hợp với kiến thức chuyên ngành và quá trình nghiên cứu của mình. Đồng thời hạn chế chọn đề tài luận văn thạc sĩ ngành kế toán mới xảy ra.

Bài viết này, Tri Thức Panda chia sẻ đến các bạn học viên một Đề cương chi tiết viết luận văn thạc sĩ Kế toán vời đề tài: Kế toán doanh thu, thu nhập chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty. Các bạn tham khảo và chỉnh sửa lại sao cho đúng với yêu cầu mà GVHD đưa ra nhé!

Đề tài: Kế toán doanh thu, thu nhập chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty

Chương 1 Giới thiệu tổng quan về công ty TNHH

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty

1.2. Chức năng và nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt động của công ty

 • 1.2.1. Chức năng của công ty
 • 1.2.2. Nhiệm vụ của công ty
 • 1.2.3. Lĩnh vực hoạt động của công ty

1.3. Tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty

 • 1.3.1. Quy trình công nghệ, các đơn vị
 • 1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận tham gia vào các hoạt động sản xuất kinh doanh

1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty

 • 1.4.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty
 • 1.4.2. Chức năng,nhiệm vụ của các bộ phận phòng ban trong công ty

1.5. Tổ chức kế toán tại công ty

 • 1.5.1. Tổ chức công tác kế toán
  • 1.5.1.1. Chế độ kế toán, chính sách áp dụng kế toán tại công ty
  • 1.5.1.2. Hệ thống chứng từ kế toán tại công ty
  • 1.5.1.3. Hệ thống tài khoản kế toán sử dụng
  • 1.5.1.4. Tổ chức sổ kế toán:
  • 1.5.1.5. Tổ chức lập báo cáo kế toán
 • 1.5.2. Tổ chức bộ máy kế toán
  • 1.5.2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán
  • 1.5.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng phân hành kế toán và mối quan hệ

Xem thêm: Cách viết luận văn tốt nghiệp/ thạc sĩ đạt điểm cao dành cho sinh viên

Chương 2: Thực trạng công tác kế toán doanh thu, thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH

3.1. Đặc điểm tổ chức kinh doanh tại công ty

 • 3.1.1. Đặc điểm sản phẩm kinh doanh tại công ty
 • 3.1.2. Phương thức bán hàng
 • 3.1.3. Phương thức thanh toán
 • 3.1.4. Chính sách kinh doanh cuả doanh nghiệp

3.2. Kế toán doanh thu, thu nhập, chi phí tại công ty

 • 3.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại công ty
  • 3.2.1.1. Đặc điểm doanh thu bán hàng
  • 3.2.1.2. Tài khoản sử dụng và phương thức hạch toán:
  • 3.2.1.3. Chứng từ sử dụng và luân chuyển chứng từ
  • 3.2.1.4. Sổ sách và báo cáo
  • 3.2.1.5. Một vài trường hợp bán hàng cụ thể tại công ty
 • 3.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán
  • 3.2.2.1. Đặc điểm giá vốn hàng bán tại công ty
  • 3.2.2.2. Tài khoản sử dụng và phương thức hạch toán
  • 3.2.2.3. Chứng từ sử dụng và luân chuyển chứng từ
  • 3.2.2.4. Sổ sách và báo cáo
  • 3.2.2.5. Trường hợp cụ thể tại công ty
 • 3.2.3. Kế toán chi phí bán hàng
  • 3.2.3.1. Đặc điểm chi phí bán hàng tại công ty
  • 3.2.3.2. Tài khoản sử dụng và phương thức hạch toán
  • 3.2.3.3. Chứng từ sử dụng và luân chuyển chứng từ
  • 3.2.3.4. Sổ sách và báo cáo
  • 3.2.3.5. Trường hợp cụ thể tại công ty
 • 3.2.4. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
  • 3.2.4.1. Đặc điểm chi phí quản lý doanh nghiệp tại công ty
  • 3.2.4.2. Tài khoản sử dụng và phương thức hạch toán
  • 3.2.4.3. Chứng từ sử dụng và luân chuyển chứng từ
  • 3.2.4.4. Sổ sách và báo cáo
  • 3.2.4.5. Trường hợp cụ thể tại công ty

Xem thêm: Nhật ký thực tập tốt nghiệp kế toán tại công ty

3.3. Kế toán hoạt động tài chính

 • 3.3.1. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
  • 3.3.1.1. Đặc điểm doanh thu hoạt động tài chính tại công ty
  • 3.3.1.2. Tài khoản sử dụng và phương thức hạch toán
  • 3.3.1.3. Chứng từ sử dụng và luân chuyển chứng từ
  • 3.3.1.4. Sổ sách và báo cáo
  • 3.3.1.5. Trường hợp cụ thể tại công ty
 • 3.3.2. Kế toán chi phí tài chính
  • 3.3.2.1. Đặc điểm chi phí hoạt động tài chính tại công ty
  • 3.3.2.2. Tài khoản sử dụng và phương thức hạch toán
  • 3.3.2.3. Chứng từ sử dụng và luân chuyển chứng từ
  • 3.3.2.4. Sổ sách và báo cáo
  • 3.3.2.5. Trường hợp cụ thể tại công ty

3.4. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

 • 3.4.1. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
  • 3.4.1.1. Đặc điểm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tại công ty
  • 3.4.1.2. Tài khoản sử dụng và phương thức hạch toán
  • 3.4.1.3. Chứng từ sử dụng và luân chuyển chứng từ
  • 3.4.1.4. Sổ sách và báo cáo
  • 3.4.1.5. Trường hợp cụ thể tại công ty

3.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty

 • 3.5.1. Đặc điểm xác định kết quả kinh doanh tại công ty
 • 3.5.2. Tài khoản sử dụng và phương thức hạch toán
 • 3.5.3. Chứng từ sử dụng và luân chuyển chứng từ
 • 3.5.4. Sổ sách và báo cáo
 • 3.5.5. Trường hợp cụ thể tại công ty

Chương 3: Nhận xét- kiến nghị

3.1. Nhận xét

 • 3.1.1. Đội ngũ nhân viên
 • 3.1.2. Công tác kế toán tại công ty
 • 3.1.3. Việc áp dụng chế độ kế toán
 • 3.1.4. Ghi chép kế toán

3.2. Những điểm khác biệt giữa thực tế và lý thuyết

3.3. Kiến nghị

Bên trên là Đề tài luận văn thạc sĩ: Kế toán doanh thu, thu nhập chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty mà Tri Thức Panda chia sẻ đến các bạn học viên. Nếu bạn nào có nhu cầu thuê viết luận văn với đề tài trên hoặc Đề tài luận văn thạc sĩ Kế toán khác thì liên hệ đến Zalo: 0917 19 864 để được Đội Ngũ Gấu Trúc tư vấn nhanh chóng và báo giá chi tiết nhé! 

Với kinh nghiệm viết luận văn thạc sĩ thuê của Tri thức Panda, mỗi một bài viết Nhà Gấu Trúc đều cô gắng hoàn thành nội dung tốt nhất và bám sát yêu cầu của Nhà trường/ GVHD đưa ra. 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

admin

Keep Reading

PreviousNext

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *