Luận văn thạc sĩ về hoạt động tín dụng bán lẽ của Ngân hàng, HAY NHẤT!!!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

 

Các bạn học viên ngành Tài chính ngân hàng, để có một bài luận văn thạc sĩ điểm cao thì bước đầu tiên cần là chọn được một đề tài viết luận văn thạc sĩ phù hợp để viết. Tuy nhiên, Tài chính ngân hàng có nhiều chủ đề để chọn như: Tín dụng, cho vay tiêu dùng, thanh toán tín dụng,…Vậy đâu mới là đề tài thích hợp nhất?

Sẽ tùy vào mỗi bạn mà chọn riêng một đề tài luận văn thạc sĩ dành cho bản thân, bài viết này Tri Thức Panda chia sẻ đến các bạn sinh viên Đề tài luận văn thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Thực trạng hoạt động tín dụng bán lẻ của ngân hàng thương mại. Hoạt động tín dụng (cho vay) và hoạt động huy động vốn là hai hoạt động cơ bản nhất của một ngân hàng thương mại (NHTM), bên cạnh những hoạt động khác như tài trợ thương mại, thanh toán chuyển tiền, kinh doanh ngoại tệ … Trong đó hoạt động tín dụng đem lại nguồn thu và lợi nhuận chính cho NHTM. Do đó, các NHTM luôn dành nhiều nguồn lực để phát triển hoạt động tín dụng của mình, qua đó góp phần vào phát triển hoạt động kinh tế – xã hội nói chung.

Đề tài: Thực trạng hoạt động tín dụng bán lẻ của ngân hàng thương mại

Dưới đây, Tri thức Panda chia sẻ đến các bạn sinh viên đề cương viết luận văn thạc sĩ tham khảo, mỗi một trường sẽ có một qu định bố cục và yêu cầu cấu truc riêng nên các bạn tham khảo và điều chỉnh lại sao cho phù hợp hơn nhé!

Chương 1. Cơ sở lý luận về hoạt động tín dụng bán lẻ của ngân hàng thương mại

1.1   Một số vấn đề cơ bản về tín dụng bán lẻ của ngân hàng thương mại

 • 1.1.1   Khái niệm tín dụng bán lẻ
  • 1.1.1.1    Tổ chức tín dụng
  • 1.1.1.2    Ngân hàng thương mại
  • 1.1.1.3    Cấp tín dụng
  • 1.1.1.4    Tín dụng bán lẻ
 • 1.1.2   Đặc điểm, vai trò của tín dụng bán lẻ
  • 1.1.2.1    Đặc điểm của tín dụng bán lẻ
  • 1.1.2.2    Vai trò của tín dụng bán lẻ
 • 1.1.3   Nguyên tắc và điều kiện cấp tín dụng
  • 1.1.3.1    Nguyên tắc cấp tín dụng
  • 1.1.3.2    Điều kiện cấp tín dụng
 • 1.1.4   Quy trình cấp tín dụng bán lẻ
 • 1.1.5   Các biện pháp bảo đảm tín dụng
  • 1.1.5.1    Biện pháp bảo đảm tín dụng bằng tài sản
  • 1.1.5.2    Biện pháp bảo đảm tín dụng không có bảo đảm bằng tài sản
 • 1.1.6   Phân loại tín dụng bán lẻ
  • 1.1.6.1    Căn cứ theo thời hạn tín dụng
  • 1.1.6.2    Căn cứ vào mục đích tín dụng
  • 1.1.6.3    Căn cứ theo phương thức cho vay
  • 1.1.6.4    Căn cứ theo hình thức bảo đảm

1.2   Giới thiệu khái quát về các sản phẩm tín dụng bán lẻ của ngân hàng

 • 1.2.1   Một số khái niệm
 • 1.2.2   Đặc điểm sản phẩm tín dụng bán lẻ của ngân hàng
 • 1.2.3   Các sản phẩm tín dụng bán lẻ của ngân hàng
  • 1.2.3.1    Cho vay mua nhà ở, đất ở
  • 1.2.3.2    Cho vay mua nhà dự án
  • 1.2.3.3    Cho vay mua ô tô
  • 1.2.3.4    Cho vay Hộ kinh doanh
  • 1.2.3.5    Cho vay Doanh nghiệp siêu vi mô
  • 1.2.3.6    Cho vay tín chấp cán bộ, công nhân viên
  • 1.2.3.7    Cho vay thẻ tín dụng
  • 1.2.3.8    Cho vay cầm cố sổ tiết kiệm

1.3   Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng bán lẻ của ngân hàng thương mại

 • 1.3.1   Lựa chọn các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng bán lẻ của ngân hàng thương mại
 • 1.3.2   Yếu tố bên trong
  • 1.3.2.1    Yếu tố về thương hiệu, uy tín của ngân hàng
  • 1.3.2.2    Yếu tố về sản phẩm
  • 1.3.2.3    Yếu tố về giá/ lãi suất/ phí dịch vụ
  • 1.3.2.4    Yếu tố về phân phối/ marketing
  • 1.3.2.5    Yếu tố về quy trình/ thời gian xử lý
  • 1.3.2.6    Yếu tố về trình độ công nghệ/ hệ thống giao dịch điện tử
  • 1.3.2.7    Yếu tố về con người/ chất lượng đội ngũ nhân viên/ chăm sóc khách hàng
  • 1.3.2.8    Yếu tố về cơ sở vật chất, mạng lưới giao dịch
  • 1.3.2.9    Yếu tố về chính sách Marketing
 • 1.3.3   Yếu tố bên ngoài
  • 1.3.3.1    Môi trường kinh tế
  • 1.3.3.2    Môi trường pháp lý
  • 1.3.3.3    Môi trường văn hóa – xã hội
  • 1.3.3.5    Môi trường công nghệ
  • 1.3.3.6    Đối thủ cạnh tranh
  • 1.3.3.7    Xu hướng/ nhu cầu/ thu nhập của khách hàng

Xem thêm:

Chương 2. Đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam – chi nhánh 8 TP.HCM

2.1   Giới thiệu về Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 8 TP.HCM và kết quả hoạt động kinh doanh

 • 2.1.1      Giới Thiệu về Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 8 TP.HCM
 • 2.1.2      Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 8 TP.HCM trong thời gian qua

2.2   Một số quy định chung trong hoạt động tín dụng bán lẻ của Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 8 TP.HCM

 • 2.2.1   Đối tượng cấp tín dụng
 • 2.2.2   Nguyên tắc và điều kiện
  • 2.2.2.1    Nguyên tắc cấp tín dụng
  • 2.2.2.2    Điều kiện cấp tín dụng cho khách hàng
 • 2.2.3   Quy trình tín dụng bán lẻ
 • 2.2.4   Các biện pháp bảo đảm tín dụng
  • 2.2.4.1    Các biện pháp bảo đảm được VietinBank áp dụng
  • 2.2.4.2    Nguyên tắc thực hiện bảo đảm tín dụng
  • 2.2.4.3    Biện pháp bảo đảm bằng tài sản
  • 2.2.4.4    Biện pháp bảo lãnh

2.3   Thực trạng về hoạt động tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh 8 TP.HCM giai đoạn 2016-2020

 • 2.3.1   Các chỉ tiêu đánh giá khả năng nâng cao hoạt động tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh 8 TP.HCM
  • 2.3.1.1    Chỉ tiêu định tính
  • 2.3.1.2    Chỉ tiêu định lượng
 • 2.3.2   Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng bán lẻ của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh 8 TP.HCM
  • 2.3.2.1    Yếu tố bên trong
  • 2.3.2.2    Yếu tố bên ngoài
 • 2.3.3   Phân tích hoạt động tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh 8 TP.HCM

Chương 3. Giải pháp đẩy mạnh hoạt động tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam- chi nhánh 8 TP.HCM

3.1   Định hướng đẩy mạnh hoạt động tín dụng bán lẻ của Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 8 TP.HCM

 • 3.1.1   Dự báo xu hướng phát triển tín dụng bán lẻ của ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.HCM
 • 3.1.2   Định hướng đẩy mạnh hoạt động tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 8 TP.HCM

3.2   Giải pháp đẩy mạnh hoạt động tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam- Chi nhánh 8 TP.HCM

 • 3.2.1   Quảng bá, tận dụng lợi thế thương hiệu của VietinBank
 • 3.2.2   Cải thiện, đổi mới và đa dạng hóa tính năng các sản phẩm tín dụng bán lẻ
 • 3.2.3   Tận dụng lợi thế về lãi suất, phí
 • 3.2.4   Đẩy mạnh hoạt động bán hàng
 • 3.2.5   Cải tiến quy trình, rút ngắn thời gian xử lý
 • 3.2.6   Ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình xử lý hồ sơ
 • 3.2.7   Đào tạo chất lượng đội ngũ cán bộ đồng đều
 • 3.2.8   Cải thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị hỗ trợ
 • 3.2.9   Xây dựng chính sách Marketing một cách đồng bộ
  • 3.2.10 Xây dựng chính sách chăm sóc khách hàng hiệu quả
  • 3.2.11 Tăng cường kiểm tra, giám sát sau cho vay

Chương 4: Kết luận và các kiến nghị

4.1.     Kết luận

4.2.     Một số kiến nghị

 • 4.2.1      Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước và các Bộ ngành có liên quan
 • 4.2.2      Kiến nghị với VietinBank

4.3.     Đóng góp và ý nghĩa của nghiên cứu

4.4.     Hạn chế của đề tài

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Qua bài viết này, hy vọng có thể giúp ích các bạn học viên trong quá trình hoàn thành bài luận văn thạc sĩ ngành Tài chính ngân hàng. Tuy nhiên, nếu bạn còn điều thặc mắc hoặc cần hỗ trợ hãy liên hệ ngay đến Zalo: 0917 193 864 để được tư vấn và hướng dẫn chi tiết về Dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ tại Tri Thức Panda.

Contact Me on Zalo