Luận văn về nhân tố ảnh hưởng đến cho vay tín dụng tại ngân hàng

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Một bài luận văn tốt nghiệp ngành Tài chính ngân hàng muốn đạt điểm cao cần phải có được 1 Đề tài viết luận văn tốt nghiệp phù hợp. Do lần đầu viết luận văn nên nhiều bạn sinh viên mất khá nhiều thời gian cho bước chọn đề tài. Nhận thấy thế, Tri Thức Panda đã chia sẻ đến các bạn Đề tài:Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay tín dụng tại ngân hàng

Các bạn tham khảo thêm nhiều đề tài viết luận văn tốt nghiệp ngành Tài chính ngân hàng trên website: Trithucpanda.com, nếu thấy hay hãy để lại đánh giá 5 sao và một bình luận nhé!

Đề tài: Các nhân tố ảnh hướng đến hoạt động cho vay tín dụng tại Ngân hàng

Dưới đây, mình chia sẻ kèm theo Đề cương viết luận văn tốt nghiệp dành cho các bạn sinh viên tham khảo tuy nhiên, các bạn cũng cần điều chỉnh lại cho phù hơp với yêu cầu, quy định nahf trường/ GVHD về bố cục và cấu trúc bài luận văn nhé!

Chương1 : Cơ sở lý luận về cho vay tín chấp tại ngân hàng thương mại

1.1 Tổng quan về tín dụng ngân hàng

 • 1.1.1. Khái niệm về tín dụng ngân hàng
 • 1.1.2. Bản chất và chức năng của tín dụng
 • 1.1.3. Vai trò của tín dụng ngân hàng
 • 1.1.4. Các hình thức tín dụng ngân hàng

1.2 Tổng quan về nghiệp vụ cho vay tín chấp

 • 1.2.1 Khái niệm cho vay tín chấp
 • 1.2.2 Đặc điểm cho vay tín chấp
 • 1.2.3 Các quy định về hoạt động cho vay tín chấp

1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay tín chấp

 • 1.3.1. Sản phẩm cho vay
 • 1.3.2. Chính sách cho vay
 • 1.3.3. Nhân viên tư vấn
 • 1.3.4. Cơ sở vật chất
 • 1.3.5. Khách hàng

Chương 2: Thông tin chung về ngân hàng CITIBANK

 • 2.1. Lịch sử hình thành – phát triển
 • 2.2. Ngành nghề – lĩnh vực kinh doanh
 • 2.3. Cơ cấu tổ chức nhân sự
 • 2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh
 • 2.5. Thuận lợi – khó khăn

Xem thêm: 

Chương 3: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay tín chấp tại ngân hàng CITIBANK

3.1. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay tín chấp tại ngân hàng Citibank

 • 3.1.1. Phân tích tình hình cho vay tín chấp tại ngân hàng Citibank
  • 3.1.1.1 Doanh số cho vay tín chấp
  • 3.1.1.2. Doanh số thu nợ tín chấp
  • 3.1.1.3. Tình hình dư nợ tín chấp
  • 3.1.1.4. Tình hình nợ xấu đối tín chấp
 • 3.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay tín chấp tại ngân hàng Citibank
  • 3.1.2.1. Sản phẩm cho vay
  • 3.1.2.2. Chính sách cho vay
  • 3.1.2.3. Nhân viên tư vấn
  • 3.1.2.4. Cơ sở vật chất
  • 3.1.2.5. Khách hàng

3.2.Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tín chấp tại ngân hàng Citibank

 • 3.2.1. Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay tín chấp tại ngân hàng Citibank
  • 3.2.1.1 Kết quả đạt được
  • 3.2.1.2 Những mặt còn hạn chế
 • 3.2.2. Định hướng phát triển của ngân hàng Citibank
 • 3.2.3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tín chấp tại ngân hàng Citibank
  • 3.2.3.1.Đa dạng hóa sản phẩm tín dụng;
  • 3.2.3.2. Đào tạo nhân sự
  • 3.2.3.3. Cải thiện các chính sách cho vay
  • 3.2.3.4. Cải thiện cơ sở vật chất
  • 3.2.3.5. Chăm sóc khách hàng

KẾT LUẬN

Trong quá trình viết luận văn nếu gặp phải khó khắn, thắc mắc cần hỗ trợ liên hệ ngay Zalo: 0917 193 864 để được tư vấn và hướng dẫn chi tiết về Dịch vụ viết thuê luận văn tốt nghiệp của Trithucpanda.com

Contact Me on Zalo