Nhật Ký Thực Tập Tại Phòng Marketing

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Nhật Ký Thực Tập Tại Phòng Marketing, Bạn là sinh viên ngành quản trị kinh doanh? Bạn đang đi thực tập tại một công ty nào đó? Bạn đang gặp khó khăn trong việc làm nhật ký thực tập, và không biết viết sao cho hay? Các bạn đừng quá lo lắng về nhật ký thực tập nữa nhé, vì hôm nay dịch vụ viết thuê luận văn đại học, sẽ giới thiệu cho các bạn sinh viên ngành quản trị kinh doanh mẫu nhật ký thực tập tại phòng Marketing cho các bạn tham khảo nhé.

Ngoài ra, dịch vụ viết thuê luận văn đại học có nhận làm thuê nhật ký thực tập, và nhận làm bài trọn gói cho các bạn sinh viên. Nếu như các bạn có nhu cầu thuê làm luận văn, báo cáo, chuyên đề hoặc khóa luận tốt nghiệp thì liên hệ trực tiếp với trithucpanda.com nhé.

NHẬT KÝ THỰC TẬP TẠI PHÒNG MARKETING

Nhật Ký Thực Tập Tại Phòng Marketing

Nhật ký thực tập Marketing tuần 1

Thời gian Công việc được giao Nhận xét kết quả hoàn thành công việc được giao Rút kinh nghiệm bản thân Chữ ký người hướng dẫn
Thứ 2

Ngày…tháng…năm 2021

 

Làm quen với công việc và các phòng ban. Công việc dễ dàng tiếp thu, tạo được mối quan hệ với các phòng ban. Cần phải có sự quan sát, và tinh thần học hỏi cao.
Thứ 3 Bắt đầu tìm hiểu công việc. Tìm hiểu những công việc phân phối kinh doanh của công ty. Làm quen với các nghiệp vụ và các đồng nghiệp. Hoàn thành nhiệm vụ được giao. Học hỏi thêm được công việc mới trong công ty.
Thứ 4 Thực tập làm việc tại phòng kinh doanh của công ty. Lấy tài liệu để làm bài thực tập tốt nghiệp. Chấp hành đúng các quy định nội quy công ty. Hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cần hoàn thành tốt hơn các quy định.
Thứ 5 Thực hiện các nhiệm vụ phân phối hàng hóa. Nắm bắt đầy đủ các phương thức thực hiện. Hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chuẩn bị kỹ thông tin trước khi vào làm.

Nhật ký thực tập Marketing tuần 2

Thời gian Công việc được giao Nhận xét kết quả hoàn thành công việc được giao Rút kinh nghiệm bản thân Chữ ký người hướng dẫn
Thứ 2

Ngày…tháng…năm 2021

Kiểm tra thông tin thiết sót bổ sung vào sổ quản lý phân khúc từng sản phẩm. Scan các tài liệu đã hoàn tất. Sắp xếp các hồ sơ trong phòng. Hoàn thành xong nhiệm vụ.

 

Tích lũy học hỏi kinh nghiệm.
Thứ 3 Tiếp tục công việc được giao và soạn thảo văn bản, in ấn, photo. Hoàn thành xong nhiệm vụ.

 

Luôn kiểm tra kỹ văn bản trước khi photo hay in ấn.
Thứ 4 Chuẩn bị photo tài liệu cho cuộc họp, chuẩn bị thiết bị cần thiết. Chuẩn bị các tài liệu cho quá trình phân phối sản phẩm. Hoàn thành xong nhiệm vụ. Phải tỉ mỉ và chắc rằng không có sự nhầm  lẫn.
Thứ 5 Tìm hiểu quy trình sửa chữa và khiếu nại, xem phiếu sửa chữa và bảo hành sản phầm. Hoàn thành xong nhiệm vụ. Mỗi công ty có mỗi quy trình khác nhau nên tìm hiểu kỹ.

Nhật ký thực tập Marketing tuần 3

Thời gian Công việc được giao Nhận xét kết quả hoàn thành công việc được giao Rút kinh nghiệm bản thân Chữ ký người hướng dẫn
Thứ 2

Ngày…tháng…năm 2021

Thực hiện các nhiệm vụ phân phối hàng hóa. Nắm bắt đầy đủ các phương thức thực hiện. Hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chuẩn bị kỹ thông tin trước khi vào làm.
Thứ 3 Tiếp tục công việc được giao và soạn thảo văn bản, in ấn, photo. Hoàn thành xong nhiệm vụ.

 

Luôn kiểm tra kỹ văn bản trước khi photo hay in ấn.
Thứ 4 Chuẩn bị photo tài liệu cho cuộc họp, chuẩn bị thiết bị cần thiết. Chuẩn bị các tài liệu cho quá trình phân phối sản phẩm. Hoàn thành xong nhiệm vụ. Phải tỉ mỉ và chắc rằng không có sự nhầm  lẫn.
Thứ 5 Tìm hiểu quy trình sửa chữa và khiếu nại, xem phiếu sửa chữa và bảo hành sản phầm. Hoàn thành xong nhiệm vụ.

 

Mỗi công ty có mỗi quy trình khác nhau nên tìm hiểu kỹ.

Nhật ký thực tập Marketing tuần 4

Thời gian Công việc được giao Nhận xét kết quả hoàn thành công việc được giao Rút kinh nghiệm bản thân Chữ ký người hướng dẫn
Thứ 2

Ngày…tháng…năm 2021

Tiếp tục công việc được giao và soạn thảo văn bản, in ấn, photo. Hoàn thành xong nhiệm vụ.

 

Luôn kiểm tra kỹ văn bản trước khi photo hay in ấn.
Thứ 3 Tiếp tục công việc được giao và soạn thảo văn bản, in ấn, photo. Hoàn thành xong nhiệm vụ. Luôn kiểm tra kỹ văn bản trước khi photo hay in ấn.
Thứ 4 Chuẩn bị photo tài liệu cho cuộc họp, chuẩn bị thiết bị cần thiết. Chuẩn bị các tài liệu cho quá trình phân phối sản phẩm. Hoàn thành xong nhiệm vụ. Phải tỉ mỉ và chắc rằng không có sự nhầm  lẫn.
Thứ 5 Kiểm tra thông tin thiết sót bổ sung vào sổ quản lý phân khúc từng sản phẩm. Scan các tài liệu đã hoàn tất. Sắp xếp các hồ sơ trong phòng. Hoàn thành xong nhiệm vụ. Tích lũy học hỏi kinh nghiệm.

Nhật ký thực tập Marketing tuần 5

Thời gian Công việc được giao Nhận xét kết quả hoàn thành công việc được giao Rút kinh nghiệm bản thân Chữ ký người hướng dẫn
Thứ 2

Ngày…tháng…năm 2021

 

Kiểm tra thông tin thiết sót bổ sung vào sổ quản lý phân khúc từng sản phẩm. Scan các tài liệu đã hoàn tất. Sắp xếp các hồ sơ trong phòng. Hoàn thành xong nhiệm vụ.

 

Tích lũy học hỏi kinh nghiệm.
Thứ 3 Tiếp tục công việc được giao và soạn thảo văn bản, in ấn, photo. Hoàn thành xong nhiệm vụ. Luôn kiểm tra kỹ văn bản trước khi photo hay in ấn.
Thứ 4 Chuẩn bị photo tài liệu cho cuộc họp, chuẩn bị thiết bị cần thiết. Chuẩn bị các tài liệu cho quá trình phân phối sản phẩm. Hoàn thành xong nhiệm vụ. Phải tỉ mỉ và chắc rằng không có sự nhầm lẫn.
Thứ 5 Tìm hiểu quy trình sửa chữa và khiếu nại, xem phiếu sửa chữa và bảo hành sản phầm. Hoàn thành xong nhiệm vụ.

 

Mỗi công ty có mỗi quy trình khác nhau nên tìm hiểu kỹ.

Nhật ký thực tập Marketing tuần 6

Thời gian Công việc được giao Nhận xét kết quả hoàn thành công việc được giao Rút kinh nghiệm bản thân Chữ ký người hướng dẫn
Thứ 2

Ngày…tháng…năm 2021

 

Tìm hiểu công việc của nhân viên quản lý hồ sơ xuất nhập hàng hóa. Phụ sắp xếp hồ sơ. Scan và photo tài liệu. Hoàn thành xong nhiệm vụ. Học hỏi cách sắp xếp làm việc của công ty.
Thứ 3 Tập đưa ra những phương án về cách thiết lập kênh phân phối sản phẩm của công ty. Đưa số liệu cụ thể. Hoàn thành xong nhiệm vụ. Cẩn thận kiểm tra số liệu, để phân tích.
Thứ 4 Liên hệ phòng tài chính lấy số liệu để hoàn thành báo cáo thực tập. Hoàn thành xong nhiệm vụ.

 

Kiểm tra những thông tin tài chính cần thiết trước khi đi lấy số liệu.
Thứ 5 Nộp báo cáo thực tập. Kết thúc thực tập. Hoàn thành xong nhiệm vụ. Kết thúc kỳ thực tập học hỏi được nhiều kinh nghiệm mới cho bản thân.

Lời kết của dịch vụ viết thuê luận văn Marketing

DỊCH VỤ VIẾT THUÊ LUẬN VĂN ĐẠI HỌC MARKETING

Mẫu Nhật Ký Thực Tập Tại Phòng Marketing dễ làm, dễ đạt điểm cao. Trên đây là mẫu nhật ký thực tập ngành quản trị kinh doanh, mà dịch vụ viết thuê luận văn đại học muốn chia sẻ cho các bạn sinh viên tham khảo. Ngoài ra, dịch vụ viết thuê luận văn đại học còn làm nhiều nhật ký thực tập tại các ngành khác nhau. Từ việc làm thuê nhật ký thực tập, thì trithucpanda.com còn nhận viết bài nữa nhé, nếu như các bạn sinh viên có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với trithucpanda.com nhé.

Contact Me on Zalo